Gezocht: predikanten voor meerdere vacatures

(2,6 fte vast en 0,8 fte tijdelijk voor de duur van 6 jaar) binnen het samenwerkingsverband PKN de Kempen.

Uniek in Nederland: De zes zelfstandige protestantse Kempengemeenten Bladel, Bergeijk, Hoogeloon-Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre vormen een samenwerkingsverband met een predikantenteam van in totaal 4,3 fte. Daarbij gaat het niet om het vele, maar om het goede: doe waar je goed in bent en deel dat met elkaar. Als predikant ga je werken in een samenwerkingsverband dat  als doel heeft om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en de dingen samen te doen, die voor individuele gemeenten te groot zijn. We zoeken daarom predikanten die pastoraal verbonden willen zijn aan één of twee gemeenten, maar daarnaast inzetbaar zijn in het hele werkgebied van PKN de Kempen voor bovengemeentelijke activiteiten.

Ons streven is om de samenwerking verder uit te bouwen. Met de tijdelijke formatie is er ruimte voor vitalisering, nieuwe initiatieven bijvoorbeeld op het vlak van muziek, spiritualiteit en gezondheid, jeugd, jongeren en gezinnen, kerkverlaters, vernieuwing pastoraat en een interactieve internetkerk.

Bedoeling is dat predikanten naast hun plaatselijke werkzaamheden een deel (circa 15%) van hun werkweek aan activiteiten besteden betreffende de vitalisering binnen en buiten de eigen gemeente. De predikant overlegt daartoe met de collega-predikanten en de kerkenraden. Zo pionieren de predikanten van PKN de Kempen in een unieke samenwerking, die sinds 1 januari 2016 officieel bestaat.

De volgende vacatures zijn beschikbaar:

Bergeijk-Eersel-Hoogeloon :    0,8 fte vast, uit te breiden met 0,2 fte tijdelijk voor de duur van 6 jaar

Bladel:   0,3 fte tijdelijk voor de duur van 6 jaar

Valkenswaard 0,5 fte vast

Veldhoven :  0,5 fte vast

Waalre 0,8 fte vast, uit te breiden met 0,2 fte tijdelijk voor de duur van 6 jaar

De diverse vacatures zijn terug te vinden op deze website via het menu met links naar de diverse kerkelijke gemeenten, elk met hun eigen kleur en kenmerken. Wij verwachten dan ook gerichte sollicitaties voor één of voor een combinatie van maximaal 2 gemeenten. Daarbij kunt u tevens aangeven welke vitaliseringsactiviteiten goed bij u passen.

Reacties kunt u tot 7 mei 2017 richten aan:

Kees Bikker, secretaris van de Coördinatiecommissie van PKN de Kempen.

Schriftelijk: Burcht 53, 5509 NR, Veldhoven.

E-mail: secretaris@pkn-dekempen.nl  met in het veld ‘ Onderwerp’ de gemeente(n) van voorkeur.

Graag ontvangen wij een CV en motivatiebrief, bij voorkeur via e-mail.

Voor nadere informatie over het samenwerkingsverband PKN de Kempen:

Fred Rijsdijk, Telefoon: 0402043931

E-mail: informatie@pkn-dekempen.nl

U vindt op deze website via het menu informatie over de gemeenten en de gegevens van de contactpersonen van de lokale beroepingscommissies. Zij kunnen u informeren over de situatie en de vacature van die specifieke gemeente.